Dịch vụ xổ số trực tiếp với cước phí: 5.000đ"
Xem thống kê KQXS trong ngày
Cước phí:3000VND
KQXS Tiền Giang (26/06/2016)
Giải 8: 78
Giải 7: 309
Giải 6: 7179 - 7684 - 1479
Giải 5: 6857
Giải 4: 13770 - 36960 - 42372 - 95315 - 84851 - 02835 - 59311
Giải 3: 86054 - 43145
Giải 2: 04597
Giải 1: 23893
Giải DB:190642
Kết quả xố số ngày khác