Dịch vụ xổ số trực tiếp với cước phí: 5.000đ"
Xem thống kê KQXS trong ngày
Cước phí:3000VND
KQXS Bình Dương (24/06/2016)
Giải 8: 61
Giải 7: 462
Giải 6: 3996 - 8492 - 4426
Giải 5: 4711
Giải 4: 91616 - 34489 - 33494 - 89675 - 79700 - 95201 - 28891
Giải 3: 21131 - 29212
Giải 2: 41451
Giải 1: 10789
Giải DB:852803
Kết quả xố số ngày khác