Dịch vụ xổ số trực tiếp với cước phí: 5.000đ"
Xem thống kê KQXS trong ngày
Cước phí:3000VND
KQXS Ninh Thuận (24/06/2016)
Giải 8: 56
Giải 7: 594
Giải 6: 0043 - 4572 - 8643
Giải 5: 0004
Giải 4: 42628 - 40485 - 65333 - 11300 - 60108 - 11098 - 63883
Giải 3: 99144 - 93904
Giải 2: 65549
Giải 1: 08051
Giải DB:17889
Kết quả xố số ngày khác