Xem thống kê KQXS trong ngày
KQXS Miền Bắc (28/06/2016)
Giải 7: 87 - 14 - 64 - 04
Giải 6: 955 - 611 - 216
Giải 5: 7810 - 7886 - 3823 - 3675 - 0454 - 6679
Giải 4: 5199 - 5969 - 2775 - 3346
Giải 3: 04890 - 00283 - 92222 - 46157 - 83130 - 16172
Giải 2: 91426 - 69253
Giải 1: 70114
Giải DB:07224

Để nhận KQXS mới nhất, soạn tin XSMB gửi tới 8177

Kết quả xố số ngày khác