Xem thống kê KQXS trong ngày
KQXS Miền Bắc (23/06/2016)
Giải 7: 54 - 52 - 69 - 35
Giải 6: 383 - 248 - 458
Giải 5: 2548 - 3911 - 6846 - 4862 - 5877 - 9641
Giải 4: 8463 - 6837 - 0851 - 3614
Giải 3: 24191 - 70749 - 86581 - 70771 - 84934 - 83771
Giải 2: 88858 - 84790
Giải 1: 14121
Giải DB:34529

Để nhận KQXS mới nhất, soạn tin XSMB gửi tới 8177

Kết quả xố số ngày khác