Xem thống kê KQXS trong ngày
KQXS Miền Bắc (22/06/2016)
Giải 7: 03 - 13 - 70 - 08
Giải 6: 076 - 561 - 823
Giải 5: 1162 - 0160 - 5217 - 6269 - 5730 - 0520
Giải 4: 1782 - 6267 - 8192 - 9557
Giải 3: 59584 - 80938 - 70470 - 49578 - 06332 - 63654
Giải 2: 26410 - 13298
Giải 1: 69472
Giải DB:82537

Để nhận KQXS mới nhất, soạn tin XSMB gửi tới 8177

Kết quả xố số ngày khác