Xem thống kê KQXS trong ngày
KQXS Miền Bắc (21/06/2016)
Giải 7: 46 - 75 - 76 - 25
Giải 6: 508 - 354 - 494
Giải 5: 0425 - 7089 - 6094 - 2032 - 0322 - 2555
Giải 4: 6958 - 4956 - 3902 - 5196
Giải 3: 89698 - 73071 - 90418 - 63452 - 72071 - 63461
Giải 2: 63640 - 06451
Giải 1: 04563
Giải DB:93142

Để nhận KQXS mới nhất, soạn tin XSMB gửi tới 8177

Kết quả xố số ngày khác