Xem thống kê KQXS trong ngày
KQXS Miền Bắc (20/06/2016)
Giải 7: 73 - 62 - 24 - 18
Giải 6: 039 - 685 - 387
Giải 5: 8097 - 5346 - 9664 - 4419 - 5571 - 8174
Giải 4: 0722 - 7770 - 8827 - 9041
Giải 3: 12369 - 26860 - 95446 - 37615 - 12428 - 39744
Giải 2: 80347 - 40664
Giải 1: 57757
Giải DB:56358

Để nhận KQXS mới nhất, soạn tin XSMB gửi tới 8177

Kết quả xố số ngày khác