Bất lực
:9936 người thích
Ai ngu
:9947 người thích
Khéo
:9920 người thích
 123