Bất lực
:9943 người thích
Ai ngu
:9955 người thích
Khéo
:9927 người thích
 123