Bất lực
:9943 người thích
Ai ngu
:9958 người thích
Khéo
:9927 người thích
 123