Bất lực
:9936 người thích
Ai ngu
:9948 người thích
Khéo
:9922 người thích
 123