Bất lực
:9937 người thích
Ai ngu
:9950 người thích
Khéo
:9923 người thích
 123