Cuộc Chiến Rừng Xanh
   Người thích: 10127
Mô tả:

 Cuộc Chiến Rừng Xanh - Một cuộc chiến ác liệt giữa những kẻ muốn đứng đầu, các vị thần ra tay giúp họ nhưng đấng tối cao thì không, cử bạn xuống để dẹp loạn mang lại hòa bình cho rừng xanh và trả nó lại về cái ban đầu, tiêu diệt và làm nhiệm vụ, thử thách đang ở phía trước, hãy thể hiện bạn là người được đấng tối cao chọn. Âm thanh, hình ảnh sống động.


Tải về
: 10127 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35517 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35517 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Cuộc Chiến Rừng Xanh
:10127 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Biệt Đội Đột Kích
:10242 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Người Giám Hộ Ánh Sáng
:9941 người thích
Tải về - 10000 VNĐ