Đặc nhiệm nấm lùn
   Người thích: 889
Mô tả:

 Trước âm mưu xâm lược Trái Đất  của người Sao Hỏa, đội quân Trái Đất đã chiến đấu quyết liệt và dập tắt được âm mưu này. Nhưng số quân lính bị thương khá nhiều. Khi biết rằng trên hành tinh Sao Hỏa có một loại nấm có khả năng chữa lành vết thương nhanh chóng, viên đại úy John đã lên kế hoạch đi lấy những cây nấm mang về Trái Đất chữa trị cho quân lính. Hãy giúp đại úy John khéo léo hái thật nhiều nấm và tránh dẫm phải những quả bom ẩn hiện khắp hành tin này nhé


Tải về
: 889 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  34958 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  34958 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Kungfu Master - Android
:1655 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Đặc nhiệm nấm lùn
:889 người thích
Tải về - 10000 VNĐ