Cuộc chiến trái cây
   Người thích: 1218
Mô tả:

 Trong một khu rừng nọ, có 2 chú vẹt con rất tham ăn, hàng ngày chúng cứ tranh giành với nhau những trái cây chín mọng trong rừng, vẹt mẹ thấy vậy bèn tổ chức một cuộc thi bắn trái cây, người chiến thắng sẽ được thưởng 1 phần trái cây to xụ, hãy khéo léo giúp chú vẹt con của bạn giành chiến thắng nhé


Tải về
: 1218 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  34959 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  34959 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Kungfu Master - Android
:1655 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Đặc nhiệm nấm lùn
:889 người thích
Tải về - 10000 VNĐ