Trộm xăng
   Người thích: 1037
Mô tả:

Thời buổi kinh tế khó khăn mặt hàng xăng dầu ngày càng tăng lên làm cho người dân ngày càng khốn đốn trong việc tiếp nhiên liệu để vận hành phương tiện di chuyển cá nhân. Trước tình hình này, một băng trộm đã thành lập với quyết tâm lấy trộm xăng ở những trạm xăng lớn. Nhiệm vụ của bạn là trở thành một thành viên thông minh để giúp băng trộm rút được thật nhiều xăng khỏi trạm và đem đi tiêu thụ nhé.


Tải về
: 1037 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35311 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35311 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Worldcup đường phố
:944 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Trộm xăng
:1037 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Đại chiến Hùng Vương
:921 người thích
Tải về - 10000 VNĐ