Lâu đài kỵ sĩ xanh
   Người thích: 735
  
Mô tả:

Bước vào chương 2 của câu chuyện vùng Camelot. Vào vai vua Arthur lần thứ hai và khám phá các bí mật trong lâu đài của Kỵ Sĩ Xanh để giải cứu 4 kỵ sĩ khác của Bàn Tròn. Các pha hành động ngạt thở diễn ra trong suốt 4 cảnh đi, chống trả hàng núi thủy yêu và các bộ lạc man rợ để dọn đường đi. Đồ học đẹp và âm thanh sắc sảo


Tải về
: 735 người thích
Giá:  5000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  3450 gửi : 8577

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  3450 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Lâu đài kỵ sĩ xanh
:735 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Rambo lùn
:1037 người thích
Tải về - 10000 VNĐ