5 Anh em siêu nhân - Mystic Force
   Người thích: 1419
  
Mô tả:

Game kinh điển về 5 anh em siêu nhân. Lần này lãnh chúa Zedd - kẻ thù không đội trời chung của 5 anh em siêu nhân đã tái xuất hiện trong hình hài cũ. Hắn ẩn mình trong 1 chiều không gian bí ẩn với ý định làm đảo lộn dòng chảy thời gian để hắn có thể quay về quá khứ để tiêu diệt 5 anh em siêu nhân. Năm anh em siêu nhân dưới sự kêu gọi của Ranger Omega sẽ cố gắng chiến đấu để phá vỡ chiều không gian bí ẩn của Zedd và khôi phục lại dòng chảy thời gian.


Tải về
: 1419 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  31663 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  31663 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Lâu đài kỵ sĩ xanh
:735 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Rambo lùn
:1037 người thích
Tải về - 10000 VNĐ