Khác Và Giống Nhau
   Người thích: 8980
 
Mô tả:

 Đào tạo mắt và sức mạnh của sự quan sát của bạn trong trò chơi dễ thương này. Bạn cần phải tìm sự khác biệt giữa hai hình ảnh của nhân vật hoạt hình! Hãy chú ý tới bất kỳ chi tiết nhỏ, sự phân biệt có thể ẩn bất cứ nơi nào và bạn sẽ có thời gian hạn chế! Chơi một mình hoặc cạnh tranh với bạn bè của bạn để tìm 5 điểm phân biệt nhanh hơn!


Tải về
: 8980 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35391 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35391 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Pokemon (GIÁ SỐC 5000)
:2264 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Xếp hình kim cương
:2356 người thích
Tải về - 15000 VNĐ