KIM CƯƠNG CUNG HOÀNG ĐẠO
   Người thích: 8981
Mô tả:

 Tập trung và mở 12 dấu hiệu hoàng đạo để khôi phục lại thánh địa. Mục đích chính là để những phần còn thiếu của hoàng đạo  giảm  nhóm biểu tượng giống hệt nhau. Làm cho nhóm của ba biểu tượng; điều này sẽ làm cho nó biến mất khỏi màn hình. Làm combo khác nhau và tiêu diệt nhiều dấu hiệu cùng một lúc. Trò chơi có 47 cấp độ!


Tải về
: 8981 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35330 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35330 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Pokemon (GIÁ SỐC 5000)
:2264 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Xếp hình kim cương
:2356 người thích
Tải về - 15000 VNĐ