Thử Thách Cùng Sudoku
   Người thích: 8977
Mô tả:

 Game kinh điểm, Cùng thử thách với Sudoku để kiểm tra kỹ năng phán đoán và nhanh nhạy của bạn. Với những con số từ 0 đến 9 không lặp lại trong các đường thẳng đứng và nằm ngang và trong các phân đoạn.


Tải về
: 8977 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35400 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35400 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Pokemon (GIÁ SỐC 5000)
:2264 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Xếp hình kim cương
:2356 người thích
Tải về - 15000 VNĐ