Biệt Đội SEAL
   Người thích: 9449
Mô tả:

 Biệt Đội SEAL - tất cả mọi thứ là tiêu diệt dễ dàng như bạn sẽ cần phải cứu nhân loại từ thảm họa khác. Tiêu diệt bọn khủng bố Alqueda bắt giữ băng đảng chết người và bạn sẽ được thưởng bằng UNO.

Game tính năng:3 loại vũ khí, Tương tác với môi trường xung quanh, 80 cấp độ, âm thanh và đồ họa đặc sắc.

Tải về
: 9449 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35514 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35514 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Cuộc Chiến Rừng Xanh
:10119 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Biệt Đội Đột Kích
:10231 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Người Giám Hộ Ánh Sáng
:9933 người thích
Tải về - 10000 VNĐ