XẠ THỦ CS
   Người thích: 9050
Mô tả:

 Bạn là một tay bắn tỉa của bộ phận chống khủng bố tinh nhuệ và nhiệm vụ của bạn là để làm sạch đường phố thành phố từ những kẻ ác. Chúc may mắn, người lính!


Tải về
: 9050 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35342 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35342 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Cuộc Chiến Rừng Xanh
:10040 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Biệt Đội Đột Kích
:10156 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Người Giám Hộ Ánh Sáng
:9859 người thích
Tải về - 10000 VNĐ