XẠ THỦ CS
   Người thích: 9054
Mô tả:

 Bạn là một tay bắn tỉa của bộ phận chống khủng bố tinh nhuệ và nhiệm vụ của bạn là để làm sạch đường phố thành phố từ những kẻ ác. Chúc may mắn, người lính!


Tải về
: 9054 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35342 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35342 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Cuộc Chiến Rừng Xanh
:10119 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Biệt Đội Đột Kích
:10231 người thích
Tải về - 5000 VNĐ
 
Người Giám Hộ Ánh Sáng
:9933 người thích
Tải về - 10000 VNĐ