Pháo Thủ Hung Dữ
   Người thích: 9667
Mô tả:

 Pháo Thủ Hung Dữ, bạn phải ngăn chặn cuộc xâm lược ngoài hành tinh bất cứ giá nào! Hãy Mục tiêu, bắn và tiêu diệt tất cả các khách mời từ không gian! Chiến sĩ đã sẵn sàng ... và thực sự tức giận!


Tải về
: 9667 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35546 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35546 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Star Bowl
:9812 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Pháo Thủ Hung Dữ
:9667 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Hành Trình Khôn Lớn
:9222 người thích
Tải về - 10000 VNĐ