Hành Trình Khôn Lớn
   Người thích: 9225
Mô tả:

 Hành Trình Khôn Lớn là game mô phỏng lại cuộc sống của bạn trong đó bạn sẽ làm những việc thông thường như chơi như một thủ môn, làm bài học và thậm chí chọn phong cách quần áo cho bạn gái của bạn. Con của bạn sẽ khôn lớn nhờ tài chăm sóc của bạn.

Game tính năng:
5 trò chơi mini khác nhau
đồ họa tốt

Tải về
: 9225 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35543 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35543 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Star Bowl
:9843 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Pháo Thủ Hung Dữ
:9672 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Hành Trình Khôn Lớn
:9225 người thích
Tải về - 10000 VNĐ