Lính Phản Lực 2
   Người thích: 9289
Mô tả:

 Trong Lính Phản Lực 2 một người lính có một bộ phản lực mạnh để bay nhanh và tránh các chướng ngại vật trên con đường của mình. Khoảng cách bạn còn bao gồm những điểm khác bạn nhận được. Ở phần 2 này sẽ có thêm các phần chơi mới, tạo cảm giác thích thú cho người chơi. Game tính năng: 31 nhiệm vụ, Âm thanh tốt, tiền thưởng khác nhau.


Tải về
: 9289 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35519 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35519 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Star Bowl
:9830 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Pháo Thủ Hung Dữ
:9670 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Hành Trình Khôn Lớn
:9224 người thích
Tải về - 10000 VNĐ