Thử Thách Trí Thông Minh
   Người thích: 9363
Mô tả:

 Một công cụ hoàn hảo cho một sự phát triển cá nhân về phát triển trí tuệ và độ thông minh. Bộ sưu tập các nhiệm vụ hợp lý và kiểm tra không chỉ bao gồm các câu đố khoa học, mà còn tình huống thực tế, ví dụ, để sửa chữa xe. Phát triển trí thông minh của bạn và nhận được thông minh hơn! 
Chương trình này có chứa rất nhiều các bài kiểm tra và bài ​​tập huấn luyện cho bộ nhớ, tập trung, logic và toán học. Đánh giá năng lực tinh thần của bạn trong các tình huống khác nhau và cố gắng để cải thiện chúng. Một trò chơi thường xuyên trong các thử nghiệm này sẽ cải thiện trí thông minh của bạn. Và bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng chúng để giảm bớt sự căng thẳng.


Tải về
: 9363 người thích
Giá:  10000VNĐ
  Bằng SMS: click vào đây để tải về  hoặc soạn: 3G  35449 gửi : 8677

  Bằng SMS: click vào đây để tặng  hoặc soạn: 3G  35449 [SDT] gửi : 8677

Gửi tặng - giá:  10000VNĐ
Star Bowl
:9831 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Pháo Thủ Hung Dữ
:9670 người thích
Tải về - 10000 VNĐ
 
Hành Trình Khôn Lớn
:9224 người thích
Tải về - 10000 VNĐ